Twee jong modelle maak Kimberley trots

Foto: Lyler Barnes

KIMBERLEY. – Twee jong Nouvelle Models-modelle het aan die Toddler and Tween of the World-skoonheidskompetisie (TTW) deelgeneem. Hierdie kompetisie is vir dogtertjies tussen die ouderdomme van drie en 15 jaar. Die kompetisie illustreer elegansie, skoonheid, glans en plesier en stel ook hierdie klein prinsessies in staat om ’n positiewe selfbeeld te ontwikkel.

Mandy de Klerk, van Nouvelle Models, sê dié klein dogtertjies bou selfvertroue op en ontwikkel basiese vaardighede wat lei tot sukses in verskillende omgewings.

Potensiaal

“Hierdie kompetisie streef daarna om die volle potensiaal van elke meisie, deur leiding en ondersteuning, te benut.”

Sy sê die kompetisie gee elke deelnemer die kans om op die verhoog te skyn en aangemoedig te word om net kinders te wees.

Gemeenskapsprojekte

“Die TTW-kompetisie moedig kinders van kleintyd af om opheffingsprojekte in hulle gemeenskappe te doen en moedig ook die deelnemers verder aan om kos- en liefdadigheidsbokse in te samel.

“Die kos wat tydens die eerste fase van die kompetisie ingesamel is, het meer as ’n duisend kinders gevoed. Liefdadigheidsbokse word ingesamel gedurende die Kerstyd en word aan minderbevoorregte kinders gegee. Hulle word ook aangemoedig om verskeie ander liefdadigheidsprojekte, soos outismedag, Mandela-dag en ander, te ondersteun,” vertel De Klerk.

Prestasies

Sy sê Lyler Barnes en Ariah Jones wat aan vanjaar se kompetisie in Krugersdorp deelgeneem het, het albei baie goed gevaar. Lyler het die verjaardagstoekenning, vierde plek in Debutant Treasure, tweede plek in Platinum Prime en derde plek in Platinum Kampioen ingepalm. Sy is ook as die Platinum September-wenner, Nothern Cape kategorie-wenner en die Queen of Water Award-wenner aangewys. Ariah het die Noord-Kaap-kategorie gewen.

“Hulle het amper ‘n jaar lank hard gewerk om voor te berei vir hierdie kompetisie.”

Foto: Lyler Barnes en Ariah Jones.
Foto: Ariah Jones.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: