Waarskuwing vir motoriste op Kaapse pad

’n Leser het ’n waarskuwing aan FiND iT gestuur dat die ligte by die sirkel by Kalahari Lodge op die Kaapstad-pad buite werking is.  Dit veroorsaak dat mens nie die middelman en selfs die sirkel in die nag kan sien nie en kan ’n ongeluk veroorsaak. Wees asseblief versigtig indien jy in daardie rigting beweeg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: