Staats vier Vryheidsdag

Laerskool Staats het op Vrydag 26 April Vryheidsdag gevier.

Vryheidsdag is ‘n jaarlikse viering van Suid-Afrika Afrika se eerste nie-rassige demokratiese verkiesing van 1994.

Vrede, eenheid, die bewaring en die herstel van menslike waardigheid en die kenmerke van vryheid, is waaroor Vryheidsdag vir Staats gaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *