Die emosionele uitwerking van Covid-19 op ons kinders

Die emosionele gesondheid van ons kinders tydens die pandemie is van uiterse belang. Die impak daarvan op ons kinders word al hoe groter. Dit is belangrik vir ouers om daar te wees om hulle kinders se bekommernisse oor die virus te verlig en bewus te wees van watter invloed dit op jou kind het.

Ouers moet ook besef elke kind reageer anders op vreemde en onsekere veranderinge wat veroorsaak word deur die verandering in roetine. Dit is ook moeilik wanneer ouers sukkel om by al hulle verantwoordelikhede by die werk en huis uit te kom.

Sommige kinders kan intense hartseer of woede ervaar, waar ander kinders eerder sal onttrek. Sommige kinders kan voortgaan asof niks gebeur het nie.

In hierdie tyd van vrees is dit vir ouers en kinders ’n daaglikse uitdaging. Sosiale distansie en geen fisiese kontak is vir kinders baie vreemd.

Om goed vir jou kinders te sorg, moet jy eers na jouself omsien. Selfsorg is nie selfsugtig nie, maar stel jouself in staan om ’n stabiele, kalm en vertroostende ouer te wees. Dit sal ook ouers in staan stel om hulle kinders beter te verstaan. Dit sal jou kind sekuriteit gee en geborge laat voel.

Kinders kan ook hulle onsekerheid uitdruk deur swak of stout gedrag. Dit is waarom ouers met hulle kinders moet praat.

Indien jou kind jou uitvra oor die virus, vra eers wat hy/sy van die virus weet. Luister noukeurig en gee erkenning aan jou kind se vrese. Stel verkeerde inligting reg en verseker jou kind dat nie almal van die virus doodgaan nie.

Stel jou kind gerus en gee ouderdomsgepaste inligting.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: