Meer onderwysers vir kleiner klasse

Foto: Unsplash

Die departement van onderwys beoog glo nie om tans meer onderwysers aan te stel nie. Dit sal beteken onderwysers moet bykomende periodes waarneem, asook om die leerplan vir die jaar te verkort.

Wynand Boshoff, woordvoerder vir die VF Plus, sê Angie Motshekga, minister van basiese onderwys, het dit in ‘n skriftelike antwoord op ‘n vraag van die VF Plus bevestig.

“In baie skole beteken dit dat onderwysers in effek verminder gaan word. Skoolbeheerliggame is in baie gevalle nie in staat om onderwysers wat in hul eie diens is, in diens te hou nie. Dit is omdat die betaalvermoë van ouers drasties afgeneem het,” sê Boshoff.

Dus sal die Suid-Afrikaanse onderwyserskorps in werklikheid verklein, as die departement nie bereid is om hierdie onderwysers in diens te neem nie.

“Wanneer onderwys in die volgende weke infaseer, sal daar al hoe minder lokale beskikbaar wees. Die departement beperk skole byvoorbeeld tot 21 kinders per klas, maar as die vereiste sosiale afstand in ag geneem word, is daar min klasse wat meer as 18 kinders kan huisves. Wat die besonderhede ook al is, ‘n onderwyser (of ten minste toesighouer) is in elke klas noodsaaklik.”

Boshoff sê die formule vir onderwyservoorsiening, wat uitwerk dat een onderwyser vir elke 35,4 kinders aangestel word, vir die res van die jaar aangepas word.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: