Reëngebede is beantwoord

Na die vreeslike droogte waar boere desperaat om hulp moes vra, het die sluise van die hemel uiteindelik oopgemaak. Weiding is besig om te herstel en diere het weer voedsel.

Dit hèt gereën

Henk du Plessis boer 50km buite Kimberley uit op die Griekwastad pad. Hy en sy gesin was ook beïnvloed deur die droogte, maar met tyd het die reën geval.“Ons is baie geseënd met die reën wat ons gekry het,” sê du Plessis. Vanaf Desember tot en met 14 Januarie het Grootdam, hulle plaas, 199mm reën gekry. Hierdie reën was genoeg om die droogte op te klaar. Volgens du Plessis groei die gras welig en die weiding het herstel.

Welige velde op du Plessis se plaas

Groot verligting

Jaco du Toit boer tussen Kimberley en Douglas. Hy en sy gesin is baie dankbaar vir elke druppel wat geval het. “Saam met die reën kom groot verligting. Nie net vir die natuur nie, maar ook vir mens se geloof.” Al gee die mens op, gee die natuur nooit op nie.

“Hoewel daar plase is soos in die Niekerkshoop omgewing wat nog nie reën gekry het nie, is daar wel hoop en sal die reën nog kom,” voeg du Toit by.

Voor die droogte
Welige veld na die reën

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: