Polisie gaan voort om lede te werf

Lede van korporatiewe kommunikasie- en personeeldienste in die Noord-Kaap het op Colesberg met die werwingsrit voortgegaan.

Kapt. Litabe het ’n voorlegging gegee oor die kenmerke van ’n goeie polisiebeampte en personeelbeampte. Romeo Syfers het die werwingsproses met die jongmense van Colesberg bespreek wat belangstel om polisiebeamptes te word. Die sluitingsdatum vir die indiening van aansoekvorms is op 15 Oktober 2019 en baie van die belangstellende aansoekers van Colesberg het by die polisiestasie opgedaag om hul aansoeke in te dien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: