Vrydag 29 Maart

My gewig het so bietjie stilgestaan die week.. Jolene sê dis omdat jou liggaam moet “recover” wat weg is… So ek is heel gerusgestel, omdat ek nog n hele paar kilos het om te gaan..

Dit maak dit soveel makliker om glad nie te kroek die naweek nie.. hehe!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: