19 Maart 2019

As ek nou gedink het Maandag was rof, moes ek liewer Dinsdag by die huis gebly. Dinsdag se oefensessie was rof. My bene is af. Maar dankie Jolene. Ek weet dit sal alles die moeite werd wees. My gewig het so bietjie stil gestaan die week. Ek gaan nou vir twee dae bietjie “detox”. Let’s do this!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: