Kommer oor vandalisme by besighede tydens inperking

KIMBERLEY – Tydens inperking is die strate stil en enige tyd is ’n goeie tyd vir vandaliste om toe te slaan.

Alle besighede in die stad waarvan se deure gedurende die inperkingsperiode gesluit bly, kan ’n teiken vir vandalisme word.

Kommer volg nadat vermeende vandaliste die ruite by Haarhoffs-prokureurs se gebou beskadig het.

Haarhoffs Inc sê in ’n verklaring hulle is teleurgesteld dat enigeen so gemeen kan wees om skade aan ’n besigheid aan te rig wat elkeen by die besigheid finansieel raak. “Dit maak ’n moeilike tydperk moeiliker.”

“Ek is dankbaar vir my buurman en Top Security Service wat dit aangemeld het. Dankie aan Theo Paton en Johan de Hart wat dit vir ons herstel het. Julle is ysters.”

“Dankie vir almal in noodsaaklike dienste wat ons help. Die hospitale, aptekers, winkels, alle mense wat kan en onder risiko werk dankie!”

“Aan elke persoon daar buite – hou by die regulasies. Dit sal moeilik wees, maar dankie vir jou samewerking.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: