AD – Fokusmuur vir familiefoto’s

‘n Fokusmuur met jou familiefoto’s trek baie aandag.

Besoek Vermeulens Build It dié naweek vir verfkleur-idees.

Sluit aan by hulle Facebookblad hier.

Besoek Vermeulens Build It by Georgestraat 35-50 of bel 053 832 9666. Die winkel in Galeshewe is op die hoek van Seleke- en Seochoarengstraat of bel 053 871 1400.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: