7de Laan se Esti se dogtertjie se verjaardagfoto’s

Die aktrise Reandi Grey en haar man, Dewald, het op 22 Mei hulle dogtertjie, Heidi, se eerste verjaardag gevier. Reandi het onlangs foto’s van die spesiale dag op haar Instagram-profiel gedeel.

“Gelukkige verjaardag aan al die inperkingsbabas,” lui die inskrywing op Instagram.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: