Munisipale gebou ontsmet, maar nie oor nuwe geval

Foto: Die Sol Plaatje-gebou in Kimberley

KIMBERLEY – Die munisipale geboue in Kimberley word vandag van bo tot onder ontsmet. Thoko Riet, wooordvoerder vir die Sol Plaatje-munisipaliteit, sê die geboue word slegs as voorsorgmaatreël skoongemaak.

Die ou en nuwe munisipale geboue, die Pioneer House en die Civic Centre word ontsmet. Dit volg na die geboue gister toegemaak het omdat ‘n kassier positief vir Covid-19 getoets het.

“Die persoon wat positief getoets het, was een van die persone wat in selfkwarantyn was na hy in aanraking was met ‘n persoon wat vroeër in die gebou positief getoets het,” het Riet gesê. Lees die berig hier.

Volgens Riet het daar nie weer ‘n persoon by die geboue positief getoets nie, maar word alles slegs as voorsorgmaatreël ontsmet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: