AD – Torga se teenwasem-oplossing is nou beskikbaar

Vir baie brildraers is gewasemde lense saam met die dra van ‘n masker ‘n nuwe uitdaging.

Hierdie is Torga se teenwasem-oplossing.

Lees ons bloginskrywing om te leer hoe jy in ‘n paar maklike stappe kan verhoed dat jou brillense wasem. Ons het ‘n uitstekende mikrovesellappie beskikbaar wat gebruik kan word.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: