Begroting moet aanpas by Noord-Kaap se behoeftes

Die Demokratiese Alliansie (DA) in die Noord-Kaap hoop daar word voorsien vir die Noord-Kaap wanneer Tito Mboweni, die minister van finansies, sy spesiale aanpassingsbegroting môre ter tafel lê.

Andrew Louw, provinsiale leier van die DA, sê die huidige krisis rig steeds sosio-ekonomiese skade aan en ons benodig ‘n begroting om weerstand op te bou. “Die begroting moet inwoners help om gevolge van die pandemie te dra, om ondersteuningsdienste uit te brei en om ons stryd teen die koronavirus behoorlik te befonds.”

Louw sê die spesiale aanpassingsbegroting se eerste prioriteit moet wees om voldoende bronne na die Noord-Kaapse gesondheidsektor te herlei. Provinsiale gesondheidsorg kwyn weens jare se chroniese onderbefondsing, gebrekkige infrastruktuur, ‘n toename in regseise en swak menslike hulpbronbestuur. Die eindproduk is ‘n stelsel wat nie die pandemie doeltreffend kan bekamp nie.

“Fondse moet toegewys word vir die personeel, goedere en dienste wat in die voorste linies van die stryd teen die koronavirus benodig word. ‘n Beginpunt is die aanstelling van personeel wat benodig word om die provinsiale toetsvermoë te verbeter en massaveldtogte aan te pak. Fondse word ook benodig vir die aankoop van spesiale toerusting en die voorsiening van tydelike mobiele klinieke wanneer fasiliteite vir ontsmettingsprosesse gesluit word.”

Louw sê die spesiale aanpassingsbegroting moet tweedens ‘n groter maatskaplike veiligheidsnet vir die Noord-Kaap aankoop. “Die meerderheid leerlinge is nog nie terug op die skoolbanke nie en smag na die bord kos wat daagliks deur skoolgebaseerde voedselprogramme verskaf word. Aangesien die uitgebreide werkloosheidskoers reeds aan 40% geraak het voordat die grendelstaat in werking getree het en voordat huishouding groot inkomsteverliese gely het, is daar baie ouers wie dit doodeenvoudig nie kan bekostig om kos op hul gesinne se tafels te sit nie.”

Hy sê die DA waardeer pogings om die hongerlas te verlig, maar het meer as net voedselpakkies nodig om kwesbare families te beskerm. “Maatskaplike ondersteuningsdienste moet uitgebrei word deur maatreëls soos verhoogde welsynstoelaes, aanstellings van bykomende maatskaplike werkers en belastingvrye voedsel om maaltye bekostigbaar te maak.

“Ekonomiese deelname bied die enigste volhoubare ontsnappingsroete uit armoede en die spesiale aanpassingsbegroting se derde prioriteit moet dus wees om klein besighede te steun. Die provinsiale toerismebedryf was aan die begin van die sesde administrasie identifiseer as ‘n moontlike sektor vir groei, maar verliese wat die grendelstaat meebring wys dat dit nie meer as ‘n effektiewe katalisator van ekonomiese groei kan dien nie. Klein besighede moet deur ingrypings soos goedkoper, betroubare elektrisiteitsvoorsiening gehelp word om te oorleef. Om die administratiewe las te verlig, moet kleiner besighede kwytgeskeld word van die ooreenkomste wat bedingingsrade sluit en die regering moet ‘n einde maak aan enige beleid soos onteiening sonder vergoeding, waardeur almal se ekonomiese welstand bedreig word.

“Die spesiale aanpassingsbegroting dien as ideale geleenthede om inwoners te help en om weerstand teen die sosio-ekonomiese impak van die pandemie te verbeter. Daar is baie maniere waarop maatskaplike ondersteuning uitgebrei kan word, waarop die ekonomie hervorm kan word, en waardeur ons ‘n beter stryd teen die koronavirus kan voer.

“Ter wille van die Noord-Kaap, moet hierdie metodes so gou as moontlik geïmplementeer word.”

*Persverklaring

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: