Polisie lig tieners in oor gevare

KIMBERLEY. – Die polisie hier het vandag die Floors Laerskool as deel van sy #veiligerskole-veldtog besoek.

Kapt. Sergio Kock, polisiewoordvoerder, sê  die doel van die veldtog is om leerlinge in te lig oor die gevare van sosiale media, asook die kriminele aktiwiteite in en rondom skole. “Onder andere dwelmgebruik en –handel, seksuele misdrywe, asook diefstal. Kinders wat rondom die skole ronddwaal, is nog altyd vir die polisie en vir skole ’n groot bekommernis en ouers word aangespoor om betyds te wees as kinders na en van die skole vervoer moet word. So kan ’n poging tot ontvoering verhoed word.”

Die veldtog fokus daarop om leerlinge bewus te maak van hoe belangrik selfrespek, asook respek vir onderwysers is.

Kock sê verder verskeie ander skole sal in die volgende paar weke hierdie inligtingsessies ontvang. “Saam kan ons hierdie geveg teen misdaad wen.’’

Foto: SAPS en departement van onderwys praat met leerlinge van Floors Laerskool.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: