Die polisie begin met die veldtog #SaferSchools in Kimberley

NOORD-KAAP – Die SAPD-eenhede vir maatskaplike misdaadvoorkoming, sigbare polisiëring en sektorpolisiëring, in samewerking met die Departement van Onderwys, het die Back-to-School-veldtog begin deur vandag die Floors-North Primêre Skool in Kimberley, te besoek. Die veldtog is daarop gemik om die vennootskap tussen die SAPD, die wetenskaplikes en die onderwysdepartement te versterk ten einde veiliger skoolomgewings te bevorder.

Die SAPD het basiese veiligheidswenke aan kinders gegee en hulle ook aangeraai om bewus te wees van die ontvoerders deur ouers en skoliere te versoek om betyds te wees vir die neem en afhaal by skole. Kinders wat alleen buite skole ronddwaal, was nog altyd ‘n groot kommer vir skole en die SAPD. Die polisie het die kinders ook gewaarsku teen fisieke, emosionele en kuberafknouery by skole, aangesien dit een van die mees algemene kwessies is wat tans by laerskole en hoërskole gebeur. Die leerders is ingelig oor die kriminele elemente wat by sommige skole plaasvind, soos dwelmgebruik, dwelmverkope, seksuele misdrywe, die dra van gevaarlike wapens en diefstal.

Die bespreking het ook die basiese dissipline en respek vir jouself as ‘n leerder en vir alle opvoeders beklemtoon. Die span het hul steun belowe terwyl hulle daartoe verbind is om misdaad in die skool te voorkom, te bestry en te ondersoek. Soortgelyke besoeke word vir verskeie ander skole in die komende weke beplan. Saam kan ons die gety teen misdaad verander.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 10 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: