Vrymesselaars: ’n geheime organisasie of ’n organisasie met geheime?

Slegs mans tussen 18 – 25 kan lid word van die Vrymesselaars, maar lede wat later van geslag verander, behou hulle lidmaatskap. Dit is een van die vereistes vir die ritualistiese aansluitingsproses by die Vrymesselaars.

Luidens ’n Wikipedia-inskrywing is die Vrymesselaars ‘n wêreldwye humanitêre organisasie. Die belangrikste funksie van ‘n Vrymesselaar is om by liefdadigheidswerk en gemeenskapsontwikkeling betrokke te wees.

Geen duidelikheid oor die organisasie se ontstaan is in die geskiedenis opgeskryf nie

In die rituele van die Vrymesselaars word die mite aangehang dat die organisasie begin het met die broederskap van klipmesselaars wat aan die tempel van Salomo gewerk het. Talle boeke is oor die oorsprong van die organisasie geskryf, maar daar is geen duidelikheid oor hoe dit ontstaan het nie.

Wat wel bekend is, is dat lidmaatskap in die Skotse losies van die vroeë 1600’s, vanaf oorspronklik ‘n gilde van werkende klipmesselaars na ‘n broederskap van vrywillige verkose lede begin verander het.

Die vroegste Vrymesselaars was vry weens die gespesialiseerde kundigheid om ingewikkelde steenstrukture soos kerke te bou, anders as ander werkers en ambagsmanne van die tyd wat gebonde was aan die landheer en grond waarop hulle gebore is. Losies (’n groep Vrymesselaars) gaan na ‘n tydelike struktuur, óf aangelas aan, óf na aan die hoofklipgebou.

Die eerste grootlosie is in 1717 met die ontmoeting van vier bestaande losies by die Goose & Gridiron-taphuis in Londen gestig. Die oudste jurisdiksie in Europa is die Groot Ooste van Frankryk en is in 1728 gestig.

‘n Groep Vrymesselaars van Pretoria, 1864. Voor: R. Cottle Green, T. Hodgson, M. de Vries, John Rob. Lys en G.B.A.D. Arnoldi. Agter: Hermann Jeppe, Jan C. Preller, Otto Weeber en Fred Jeppe. In hulle dae was almal bekende Pretoriane.

Geen sentrale struktuur of gesag nie

Die organisasie het geen sentrale struktuur of gesag nie en elke jurisdiksie funksioneer onafhanklik van enige ander en is selfbemagtigend.

Die hoofgesag in enige Vrymesselaars-jurisdiksie is die grootlosie, of soms die Groot Ooste. Die oppervlakarea van die grootlosie bepaal of die gebied onderverdeel word in provinsies, distrikte of metropolitaanse gebiede.

Die Vrymesselaarslosie in Kimberley

‘n Losie is die basiese organisasie van die Vrymesselaars. Elke losie moet geborg wees deur ‘n grootlosie. Vrymesselaars kom as ‘n losie bymekaar, nie in die losie nie.

Die losie vir die Kimberley-gebied in Du Toitspanstraat is op 10 Oktober 1888 opgerig. Cecil John Rhodes het die gebrandskilderde venster in 1889 geborg. Rhodes, ’n lewenslange lid van die Vrymesselaars, het ook soms hier vergaderings bygewoon.

Die jongste lid van die Vrymesselaars in Kimberley is David Niemann. Ander lede is o.a. Petrus Louw en Michael Kidson.

Niemann sê op sosiale media: “Ek is baie gelukkig. Dit gaan ’n beter mens van my maak.”

FiND iT gesels met Michael Kidson, ’n Vrymesselaar, om meer van die organisasie te leer

Mag jy oor die organisasie praat en is daar sommige onderwerpe waaroor jy nie in die openbaar mag praat nie?

Ons mag oor Vrymesselary met lede van die publiek wat nie self lede van die Vrymesselaars is nie, praat, maar ons mag nie oor die sake van Vrymesselaars met hulle praat nie.

Vrymesselary is nie ’n geheime gemeenskap nie, maar ’n gemeenskap met sekere geheime. Die geheime is hoofsaaklik van ’n Vrymesselaar-aard en het geen konnotasie met geloof, politiek, finansies of enige siviele aangeleentheid nie.

Hoe relevant is die organisasie in 2019 en hoeveel Vrymesselaars is in Kimberley en Suid-Afrika?

Vrymesselary is nog baie relevant. As Vrymesselaars is ons moreel sterk verbind. Ons glo in broederlike liefde, redding / verligting (relief) en die waarheid. Jongmans uit alle dele van die samelewing word op ’n daaglikse basis blootgestel en gevoelloos gemaak deur blootstelling aan negatiewe elemente soos geweld, misdaad, mishandeling, dwelmmiddels en eksplisiete seks wat die samelewing teister. As Vrymesselaars aanvaar ons jongmans ongeag van ras, geloof, politieke assosiasie of sosiale agtergrond wat hulleself deur middel van selfstudie, onderrig, die kuns en wetenskap asook deur morele en sosiale deugde wil verbeter.

Ons hou daarvan om te sê ons “maak goeie mans beter” en die wêreld het eerlikwaar goeie, eerlike mans nodig. Die sosiale en morele leringe van Vrymesselary is iets waarna elke jongman moet streef. Ons soek mans wat gewillig is om ’n verskil in die lewens van hulle medemens en in die samelewing te maak.

Alhoewel daar nie so baie aktiewe lede in die provinsie is nie, is daar tans ’n aantal Vrymesselaarslosies wat aktief is in die Noord-Kaap. Ek is onseker oor die amptelike ledetal, maar daar moet duisende lede in Suid-Afrika wees. Wêreldwyd is daar ongeveer ses miljoen lede.

Watter tipe liefdadigheid werk doen jy vir die organisasie? Hoe gereeld is jy by liefdadigheidswerk vir die organisasie betrokke? Is daar ’n begroting vir liefdadigheidswerk en hoeveel spandeer die organisasie jaarliks op liefdadigheid? Ondersteun die organisasie slegs sekere voorafbepaalde liefdadigheidsprojekte of word liefdadigheidswerk lukraak ondersteun?

Liefdadigheid is ’n noodsaaklike aspek van Vrymesselary. Dit is die fondasie van die redding (verligting) wat ek vroeër genoem het. As Vrymesselaars is ons konstant by liefdadigheidswerk betrokke. Jaarliks skenk die sentrale distrikslosie skoolklere en skryfbehoeftes aan minderbevoorregte skole en soms gaan hulle ’n stap verder om te help, maar ongelukkig kan ek nie verder daaroor uitbrei nie. Ons het al verskeie kere die pediatrie-eenheid by die Robert Mangaliso Sobukwe-hospitaal asook kinderhuise, ouetehuise, minderbevoorregte gemeenskappe en dierehawens soos die SPCA in Kimberley besoek om pakkies en geskenke af te gee. Ons hoop dié dade van vriendelikheid word raakgesien en het ’n positiewe invloed op die groter gemeenskap om self betrokke te raak by mense wat minder het.

As Vrymesselaars maak dit ons nederig en is dit vir ons baie bevredigend om gelukkige gesigte en die opwinding wat ons liefdadigheidswerk aan minderbevoorregtes bring te sien. Ons spog nie oor die liefdadigheidswerk wat ons doen nie. Oor die algemeen sal die publiek nie van die liefdadigheidswerk wat ons in gemeenskappe doen bewus wees nie, want ons doen dit nie vir erkenning of om ons self te bevoordeel nie. Ons is eenvoudig goeie mans wat ’n verskil in die gemeenskap wil maak. As ’n organisasie is ons een honderd persent onafhanklik om self oor liefdadigheidsprojekte te besluit. Alle fondse en items wat geskenk word, word deur Vrymesselaars en losies self bymekaargemaak en geborg.

Een van die grootste stadslegendes van Vrymesselary is dat lede voordeel trek in alle aspekte van die lewe, van die reg tot die ekonomie. Is dit waar?

Dit is onwaar. Alhoewel ons mekaar as ‘n broederskap bystaan en ondersteun, beïnvloed ons nie mekaar of ons samelewing deur Vrymesselaar-konneksies nie. Losies word onafhanklik bedryf en volg die reëls van die Grand Lodge in Engeland. Daarom sal enige losie onder die jurisdiksie van die Grand Lodge bedryf word sonder die invloed van enige munisipale, regerings-, finansiële of opvoedkundige instansie. Vrymesselaars ook nooit by die bedrywighede van bogenoemde instansies betrokke raak nie.

Dit is geen geheim dat Cecil John Rhodes ’n Vrymesselaar was nie. Ken jy enige lewende bekende Suid-Afrikaners wat lede is?

Talle bekende en onbekende Suid-Afrikaners is openlik bekend as lede van die Vrymesselaars. Cecil Johan Rhodes, Harry and Nicky Oppenheimer, sir Charles Warren asook ‘n oudburgemeester van Kimberley, Ronny Bauser en baie ander invloedryke openbare figure van Kimberley is lede. Met ‘n bietjie ondersoek sal jy verbaas wees hoe invloedryk Vrymesselary in Suid-Afrika is. Jy sal verras wees om uit te vind van jou gunstelingakteurs, -sportmanne en -kunstenaars is lede van die Vrymesselaars.

Lidmaatskapsvereistes

 “’n Kandidaat doen aansoek om lidmaatskap by ‘n losie in sy gemeenskap. Dié word gereël deur ‘n huidige lid te vra om hom aan die losie voor te stel. Nadat die kandidaat die losie besoek het, word hy aanvaar of verwerp as lid deur middel van ‘n geheime stemming: enige “swart bal” (‘n nee-stem) wat tussen die “wit balle” (die ja-stemme) in die stembus gevind word, diskwalifiseer die kandidaat,” verduidelik die Wikipedia-inskrywing.

Om as ‘n kandidaat te kwalifiseer, moet die man:

  • uit vrye keuse kom.
  • glo in ‘n Opperwese.
  • ‘n minimum ouderdom wees van tussen 18 en 25 jaar.
  • geestes- en fisies gesond wees, en met ‘n goeie reputasie en moraliteit.
  • vry wees (met ander woorde, nie as ‘n slaaf gebore nie).
  • een of twee getuigskrifte van huidige Vrymesselaars hê.

Simbole

“Die winkelhaak en passersimbole word aangetref by alle Vrymesselaarslosies, asook ‘n afbeelding van ‘n oop boek, die heilige wet. In die gees van die geometriese en argitektoniese tema van die Vrymesselary, word die opperwese in rituele dikwels aangespreek as die groot argitek van die heelal, of die groot landmeter. Die Vrymesselaars gebruik handgebare, handgrepe en wagwoorde om toegang tot hulle vergaderings te verkry.”

Kulturele verwysings

“Die storielyn van die opera Die towerfluit bevat verskeie verwysings na Vrymesselaarsideale en -sermonies. Mozart en sy librettoskrywer Emanuel Schikaneder was albei Vrymesselaars.”

“Joseph Smith, die stigter van die Mormoongeloof, was ‘n Vrymesselaar, asook die eerste vyf presidente van dié kerk: Smith, Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff, en Lorenzo Snow.”

“Dan Brown se romans, Angels and demons, The Da Vinci code en The lost symbol maak sterk staat op veronderstelde Vrymesselaars- en Christenkunde en -simbolisme.”

“Domenico V. Ripa Montesano, Vademecum di Loggia, Edizione Gran Loggia Phoenix – Roma Italia 2009 ISBN 978-88-905059-0-4 Umberto Eco Foucault se pendule handel ook oor Vrymesselary-temas.”

“Die storielyn van die 2004-rolprent Nasionale skat draai sterk om die Vrymesselaars en is gering ongewoon omdat dit die organisasie in ‘n goeie lig stel.”

2 thoughts on “Vrymesselaars: ’n geheime organisasie of ’n organisasie met geheime?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *