Geestesgesondheid-bewusmakingsweek

Geestesgesondheid-bewusmakingsweek begin elke jaar op die tweede Maandag van Mei en is hierdie jaar van 13–17 Mei.

Die tema vir hierdie jaar is liggaamsbeeld. Die doel hiervan is om ons negatiewe denke en gevoel oor ons liggaamsbeeld te verander.

Liggaamsbeeldprobleme kan enigiemand op enige ouderdom affekteer. Liggamsbeeld is ’n term wat ons gebruik om te beskryf hoe ons oor ons liggame voel.  Ons gedagtes en gevoelens oor ons liggaam ‘n invloed op ons hele lewe hê, veral op die manier hoe ons oor onsself voel, ons geestesgesondheid en welstand.

Hoe affekteer liggaamsbeeld geestesgesondheid?

Om liggaamsbeeldprobleme te hê, is ’n relatiwe algemene ervaring en is nie op sigself ’n geestesgesondheidsprobleem nie.  Dit kan wel ’n risikofaktor vir geestesongesteldheid wees. ’n Hoër ontevredenheid met die liggaamsbeeld word met ’n swakker lewenskwaliteit, sielkundige nood en die risiko van ongesonde eetgewoontes en eetversteurnisse geassosieer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: